Passar-la estreta (Passar privacions, viure amb dificultats econòmiques importants, patir necessitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners