Pagar en bona moneda (Obrar amb esplendidesa, donar completa satisfacció)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners