Morir a espasa (Morir a colps d'espasa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mort