Moltes mosques maten un ase (Vol dir que el gran nombre o insistència dels enemics poden anorrear la resistència de qualsevol)

Temes associats al refrany: mort, animalsTraducción al castellano (google): Muchas moscas matan a un asno (Quiere decir que el gran número o insistencia de los enemigos pueden aniquilar la resistencia de cualquiera)