Més val matar un home que posar un mal costum (Significa que els mals costums són molt perjudicials i difícils de desarrelar)

Temes associats al refrany: mortTraducción al castellano (google): Más vale matar a un hombre que poner una mala costumbre (Significa que las malas costumbres son muy perjudiciales y difíciles de desarraigar)