Mel en la boca, i guarda la bossa (Recomana que es tracti amb amabilitat els qui demanen diners o favors, però sense esser massa condescendents a concedir-los-ho)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, diners