Matar [o Morir] com a xinxes (Matar o morir en gran quantitat)

Temes associats al refrany: animals, mort, maneres de dir