Llevar el cap [a algú] (Decapitar-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dir, la mort, cos huma