Les xiques de Castellfort són moltes i saben poc; per rostir una sardina l'arrastren per tot el foc (Poble castellonenc a la comarca dels Ports)

Temes associats al refrany: persones, llocs, saber, menjar, animals