La bossa o la vida! (Intimidació a donar els diners que es porten)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dinersTraducción al castellano (google): La bolsa o la vida! (Intimidación a dar el dinero que se llevan)