Home de mala jeia (Home de mal geni, que suporta malament el capteniment d'altri)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mal