Hi ha passera (Es diu quan hi ha epidemia d'alguna malaltia)

Temes associats al refrany: salut, maneres de dirTraducción al castellano (google): Hay pasarela (Se dice cuando hay epidemia de alguna enfermedad)