Fot-li [o fum-li] fort que és de Reus (Frase usada quan hom pega, maltracta o perjudica algú)

Temes associats al refrany: llocs, maneres de dir