Fer una capa mal tallada (Fer una transacció, una avinença en què cadascú cedeix una part dels seus drets)

Temes associats al refrany: maneres de dir, indumentàriaTraducción al castellano (google): Hacer una capa mal cortada (Hacer una transacción, una avenencia en la que cada cede una parte de sus derechos)