Fer un doblet (Matar dues peces de dos tirs consecutius d'escopeta)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mort