Fer ulleres (Tenir sota les parpelles inferiors dels ulls com una taca moradenca, lívida, a causa d'una malaltia)

Temes associats al refrany: salut, cos huma, maneres de dir