Fer le coses al seu temps (Fer-les en el moment oportú, quan correspon)

Temes associats al refrany: maneres de dir, temps