Fer la primera pesseta (Guanyar molts diners, fer bons negocis)

Temes associats al refrany: diners, maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer la primera peseta (Ganar mucho dinero, hacer buenos negocios)