Fer l'arbrer [a un animal] (Matar-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dir, la mort