Fer escola (Ensenyar de llegir, escriure o altres coneixements. També es diu per a cridar l'atenció, tenir influència i importància)

Temes associats al refrany: maneres de dir, ensenyarTraducción al castellano (google): Hacer escuela (Enseñar de leer, escribir o otros conocimientos)