Fer cent nuus a un dobler (Intentar mantenir la condició, el nivell, la qualitat, etc. d'una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners