Fer [o tindre] cara de bon any (Tindre l'aspecte sa, robust)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salut, bona, any, cos humaTraducción al castellano (google): Hacer [o tener] cara de buen año (Tener el aspecto sano, robusto)