Fer caducs (Perdre les facultats mentals a causa de la vellesa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salut, personesTraducción al castellano (google): Hacer caducos (Perder las facultades mentales debido a la vejez)