Fer córrer la sang (Haver-hi molts morts)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mort, cos huma