Fer bossa (Reunir diners per a un fi determinat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dinersTraducción al castellano (google): Hacer bolsa (Reunir dinero para un fin determinado)