Estar tocat de l'ala [o tindre (algú) un perdigó a l’ala] (No ésser-hi tot, estar un xic tocat del cap, ésser una mica boig)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salutTraducción al castellano (google): Estar tocado del ala [o tener (alguien) un perdigón ala] (No ser en él todo, estar un poco tocado de la cabeza, ser un poco loco)