Estar més mort que viu (Estar pres d'un gran espant o temor)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mort