Estar-li tot bé (Caure-li tot bé. Sobre tot es diu quan es refereix a la roba)

Temes associats al refrany: be, maneres de dir, indumentàriaTraducción al castellano (google): Estarle todo bien (Caer-le todo bien. Sobre todo se dice cuando se refiere a la ropa)