Estar en plenes facultats (Estar en bon estat general de salut)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salutTraducción al castellano (google): Estar en plenas facultades (Estar en buen estado general de salud)