En Sogorb tots són beatos, en Castelló lliberals, en Vila-rel són carlistes, i en la Vall, republicans (Pobles de la província de Castelló)

Temes associats al refrany: llocs