En lo temps maduren los raïms (Es diu per desaconsellar la precipitació o excessiva pressa)

Temes associats al refrany: temps, plantes