En lo pla de Molinell la marseguera és moscatell (Entitat de població del municipi de Culla en la comarca de l'Alt Maestrat de la província de Castelló)

Temes associats al refrany: llocs, vinya