En les bodes els cors, en els enterros els plors (Cada situació demana un comportament)

Temes associats al refrany: mort, persones, riure/plorar