En l’església, quan no plou, goteja (Vol dir que el ministeri eclesiàstic sempre dóna beneficis)

Temes associats al refrany: dinersTraducción al castellano (google): En la iglesia, cuando no llueve, gotea (Quiere decir que el ministerio eclesiástico siempre da beneficios)