Els cul-rojos de Betxí saragüells de mitan cama, en dos quinzets de pa dur passen tota la setmana (Municipi castellonenc de la comarca de La Plana Baixa)

Temes associats al refrany: llocs