El negoci d'En Robert amb les cabres (Negoci dolent, de mal resultat comercial. Es diu que el tal Robert donava dues cabres blanques per una de negra, o viceversa)

Temes associats al refrany: diners, maneres de dirTraducción al castellano (google): El negocio de Robert con las cabras (Negocio malo, de mal resultado comercial. Se dice que el tal Robert daba dos cabras blancas por una negra, o viceversa)