El Micalet si no ha caigut... encara està dret (És el nom que rep popularment el campanar de la Catedral de València)

Temes associats al refrany: llocs, campana