El costum és una segona naturalesa (Vol dir que els costums arriben a convertir se en necessitats)

Temes associats al refrany: salut