El bando de Morvedre: cada cabró que s’arregle (Morvedre es l'antic nom de la ciutat de Sagunt a la comarca valenciana del Camp de Morvedre)

Temes associats al refrany: llocs