Deixar-hi les dents (Arruïnar-se)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, dinersTraducción al castellano (google): Dejar los dientes (Arruinar a)