Deixar-hi la camisa (Arruïnar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejar la camisa (Arruinar a)