Deixar-hi els ossos (Morir en una empresa, una acció, etc.)

Temes associats al refrany: cos huma, mort, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejar los huesos (Morir en una empresa, una acción, etc.)