Deixa'm estar l'ànima queta! (Contestació de les dones quan els demanaven diners, perquè les dones, l'ànima la tenen en la butxaca)

Temes associats al refrany: persones, diners, maneres de dirTraducción al castellano (google): Déjame alma etiqueta! (Contestación de las mujeres cuando les pedían dinero, para que las mujeres, el alma la tienen en el bolsillo)