Defendre a capa i espasa (Utilitzar tots els mitjans)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Defender a capa y espada (Utilizar todos los medios)