De temps immemorial (D'un temps molt antic)

Temes associats al refrany: vell, maneres de dir