De l’enemic, el consell; i l’experiència, del vell (Convé fer cas de les amenaces per a estar preparats, i de l’experiència de qui haja viscut alguna situació semblant a la nostra)

Temes associats al refrany: consells, amistat, vell, persones