De l’amic el consell i l’experiència del vell (Convé fer cas de qui ens vol i de qui té més experiència)

Temes associats al refrany: persones, vell, animals, consells