D'Alforja solament, ni la vila ni la gent (Municipi de la comarca del Baix Camp en la província de Tarragona)

Temes associats al refrany: llocs, gent