D'alegria de jugador, de salut de vell i de cel estrellat, ni me'n fio ni me n'he fiat

Temes associats al refrany: joc, salut, alegria, oratgeTraducción al castellano (google): De alegría de jugador, de salud de viejo y de cielo estrellado, ni me fío ni me he fiado