Costar un colló (Ésser molt car)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners, cos humaTraducción al castellano (google): Costó un cojón (Ser muy caro)